รื้อสัมปทานรถไฟฟ้าสีนํ้าเงิน บีบลดค่าโดยสาร ตั๋วใบเดียวใช้ได้ทุกสาย วิ่งตลอดเส้นไม่ต้องเปลี่ยนรถ

INFO รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใช้บัรเดียว-01