เมียนมาขยายติละวา

บริษัทผู้พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษติละวา (เอ็มทีเอสเอช) จะเปิดรับการลงทุนในโซนบีของเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวาในปี 2016 ขณะที่การก่อสร้างโซนบีมีกำหนดเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในสิ้นปี โดยจะมีการสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขนาด 500-700 เฮกตาร์
พื้นที่โซนบีมีขนาดราว 2000 เฮกตาร์ และจะเริ่มให้บริษัทที่สนใจลงทุนสร้างโรงงานในโซนบียื่นข้อเสนอหลังบ้นช่วงฤดูฝนภายในปีนี้
การสร้างพื้นที่โซนเอ ซึ่งมีขนาด 400 เฮกตาร์ ของเขตเศรษฐกิจติละวา คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. โดยในขณะนี้บริษัทต่างชาติ 73 แห่ง จาก 16 ประเทศ ตกลงร่วมลงทุนมูลค่าประมาณ 760 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.66 หมื่นล้านบาท)
ขณะที่โรงงานอุตสหกรรมกว่า 20 แห่ง ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โรงงานผลิตเสื้อผ้า 5 แห่ง โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง 15 แห่ง โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 11 แห่ง โรงงานผลิตสินค้าภาคเกษตรกรรม 6 แห่ง และโรงงานผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ 3 แห่ง

แหล่งที่มา : โพสต์ทูเดย์ วันที่ : 22 กรกฎาคม 2559