จี้รัฐรื้อสัญญาค่าทางด่วน จ่ายเพิ่มทุก 5 ปีเอื้อเอกชน

กทพ.ประกาศค่าผ่านทางพิเศษโครงการทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตกที่อยู่ระหว่างการเร่งเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้ โดยขึ้นต้นกำหนดไว้ อัตรา 50 บาท(สำหรับรถขนาดเล็ก) เมื่อครบกำหนด 5 ปีหลังจากนั้นจะปรับขึ้นเป็น 65 บาท ปีที่ 10 ปรับเพิ่มเป็น 85 บาท และต่อเนื่องกันไปจนครบ 125 บาทต่อระยะเวลาการบริหารจัดการฌครงการดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลาตลอด 30 ปี
ทั้งนี้การจัดเก็บอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวในเส้นทางนี้ทางสหภาพ กทพ.เล็งเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้เส้นทาง อีกทั้งยังไม่ใช้ดัชนีผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ในการปรับแต่จะใช้ระยะเวลาในดารปรับทุกระยะ 5 ปีจึงส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นทุก 5 ปี อย่างไม่เป็นธรรม
ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนสัญญาเพราะเห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้เส้นทาง อาจมองได้ว่าอาจมีการหมกเม็ดสัญญาดังกล่าวก็เป็นไปได้ หรืออาจมองได้ว่าจะเป็นการเขียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนมากกว่าที่จะเน้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ : 17-20 กรกฎาคม 2559