7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิชไตยมั่นคง “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม

vote

อ่านร่างรัฐธรรมนูญ คลิ๊ก http://www.ect.go.th/th/wp-content/uploads/2016/04/cons2016.pdf