5 ลำดับพื้นที่ห้องชุดที่ปรับราคาขึ้นสูงสุด

พื้นที่ซึ้งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่

ลำดับที่ 1 พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับขึ้นราคาสูงที่สุดประมาณ 9-11%

ลำดับที่ 2 พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) ปรับขึ้น 7.2-9.2%

ลำดับที่ 3 พื้นที่พญาไท-ราชเทวี การปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 3.2-5.2%

ลำดับที่ 4 ปรับขึ้น 1.3-33%

ลำดับที่ 5 พื้นที่ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง และพื้นที่นนทบุรี ปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 1-3%

 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 20-22 เมษายน 2560