ตลาดคอนโดฝั่งธนบุรี รอรถไฟฟ้าสีม่วงใต้

ติเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี 2561 และเปิดให้ดำเนินการได้ประมาณปี 2566-2567 จึงน่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ มากขึ้นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นี้จะเริ่มจากสถานีเตาปูนก็ตามแต่ด้วยข้อจำกัดในการพัฒนาหลายๆ อย่างจึงคาดว่าพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในฝั่งพระนครจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดใหม่ไม่มากนัก แต่จะมีจำนวนมากขึ้นเมื่อข้ามมาฝั่งธนบุรีแล้ว

นายสุรเชษฐ กองชีพ เผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในฝั่งธนบุรีมีคอนโดมิเนียมประมาณ 9,072 หน่วย จากโครงการที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง และถนนราษฎร์บูรณะที่เป็นถนนสายหลักอีกเส้นทางที่วิ่งคู่ขนานกับถนนสุขสวัสดิ์ โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่อยู่บนถนนทั้ง 3 เส้นทางนี้ โดยบางส่วนเปิดขายในพื้นที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ แต่ส่วนใหญ่เปิดขายบนพื้นที่ที่ไกลออกไปตามแนวถนนสุขสวัสดิ์และริมแม่นํ้าเจ้าพระยาบนถนนราษฎร์บูรณะ เพื่อรองรับคนที่ทำงานในพื้นที่หรือคนที่ต้องการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมริมแม่นํ้า แต่ว่าต้องการโครงการที่ราคาตํ่ากว่าโครงการในฝั่งพระนคร ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้ว นั้นตํ่ากว่ากันเป็นเท่าตัว

อัตราการขายเฉลี่ยของโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 94% โดยโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่นั้นปิดการขายหรือว่ามียูนิตเหลือขายไม่มากนักอาจจะเป็นเพราะว่าเปิดขายมาหลายปีแล้ว ไม่มีโครงการเปิดขายใหม่ในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มการก่อสร้างจะมีผลทำให้มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นแน่นอนเพราะด้วยราคาที่ดินที่เพิ่มมากขึ้นมีผลโดยตรงในการปรับการใช้ประโยชน์บนที่ดินให้เหมาะสมกับราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  วันที่10 มกราคม พ.ศ. 2561