ธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตและผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์