ตลาดคอนโดเกาะแนวรถไฟฟ้าเส้นใหม่ สายสีส้มเปิดขายคึกคัก

เส้นทางรถไฟฟ้าที่เริ่มการก่อสร้างล่าสุดทั้ง 3 สาย คือ สายสีส้ม ชมพู และเหลือง เริ่มมีความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าไปซื้อที่ดินและเริ่มเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้สัก 3-4 ปีแล้ว โดยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนในปี 2559 ที่การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าทั้ง 3 เส้นทางมีความชัดเจนมากขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมาแล้วก็ตาม แต่หลังจากปี 2559 เป็นต้นมามีโครงการเปิดขายใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม

หากวิเคราะห์โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายแต่ละพื้นที่ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากที่สุดในช่วงตั้งแต่ปี 2557 เป็น ต้นมา เนื่องด้วยเป็นทำเลที่มีความพร้อมและเป็นชุมชนดั้งเดิมมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว ทั้ง เส้นทางรถไฟใต้ดินที่ผ่านส่วนหนึ่งของถนนลาดพร้าว และ พื้นที่ตลอดทั้ง 2 ฝั่งของถนนลาดพร้าวที่มีความเป็นชุมชนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน จนถึงปัจจุบันจำนวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่บนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีจำนวนรวมกัน 9,190 หน่วย

ส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นทำเลที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีจำนวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่รวมกันมากกว่า 12,703 หน่วย ทั้งนี้ โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในพื้นที่นี้จะไม่ได้อยู่ตลอดแนวเส้นทาง แต่จะกระจุกตัวอยู่แค่บางทำเลเท่านั้น โดยที่บางโครงการมีจำนวนมากกว่า 1,000 หน่วย

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสี ชมพู เป็นเส้นทางที่มีโครงการกระจุกตัวกันในบางทำเลเท่านั้น และพื้นที่ส่วนใหญ่อาจจะยังไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เมื่อเทียบกับพื้นที่ตามแนวเส้นทางอื่นๆ ทำให้มีจำนวนคอนโด มิเนียมเปิดขายใหม่รวมกันน้อยที่สุด ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับพื้นที่ตามแนวเส้นทางอื่นๆ เพราะราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งก่อนหน้านี้มีมากมายในพื้นที่ตามแนวถนนรามอินทรา ลาดพร้าว หรือศรีนครินทร์

สำหรับราคาที่ดินในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าทั้ง 3 เส้นทางก็ปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ที่มี การบอกขายกันที่ 1 ล้านบาทต่อตารางวาไปแล้ว จากนั้นก็ลดหลั่นลงไปเมื่อไกลออกไปตามถนนพระราม 9 และรามคำแหง แต่ก็ไม่ตํ่ากว่า 1 แสนบาทต่อตารางวาแล้วในปัจจุบัน ส่วนพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู และเหลืองก็เช่นกันที่ ราคาที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพไม่ตํ่ากว่า 1 แสนบาทต่อตารางวาไปแล้วเช่นกัน

ราคาคอนโดมิเนียมเองก็มีความหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ทั้ง 3 เส้นทางมีราคาขายเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อตร.ม.อาจจะมีบางโครงการในบางทำเลเท่านั้นที่มีราคาขายเกิน 1 แสนบาทต่อตร.ม.

ส่วนอัตราการขายในแต่ละพื้นที่ก็สูงเช่นกัน คือพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีอัตราการขายของโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดในพื้นที่ประมาณ 88% ส่วนพื้นที่ตาม แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่ที่ประมาณ 82% และ 77% สำหรับพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ถือว่าอัตราการขายเฉลี่ยค่อนข้างสูงและมีโอกาสที่จำนวนคอนโดมิเนียมใน 3 พื้นที่นี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพียงแต่การขยายตัวของคอนโดมิเนียมอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีการขยายตัวแค่บางพื้นที่ที่มีศักยภาพเท่านั้นในช่วงแรกๆ ไม่ ใช่ขยายตัวพร้อมๆ กันตลอดทั้งเส้นทาง

 

แหล่งที่มา จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 27 มีนาคม 2561