ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเรื่อง สภาวะตลาดคอนโดมิเนียมกรุงเทพฯ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท

นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เชิงลึกและหลักการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ “ สภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ “ จัดโดยสโมสรโรตารีพระโขนง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท