กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่าผังเมืองใหม่ พลิกโฉมกรุงเทพฯ สู่มหานครโลก

คลิกเพื่อดาวน์โหลด     ผังเมืองใหม่ พลิกโฉมกรุงเทพฯ

 

ที่มา : prop2morrow, สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร(กทม.)