ได้ใช้แน่ ธ.ค.นี้ ขยาย 6 เลน “ราชพฤกษ์-วงแหวนฯ”เพิ่มโครงข่าย กทม.โซนตะวันตก

อาคม” ตรวจการก่อสร้างขยาย 6 เลนถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) กว่า 14.7 กม. คืบหน้ากว่า 98% ทช.เผย ธ.ค.นี้เสร็จ 100% เปิดใช้เป็นของขวัญปีใหม่ เสริมโครงข่ายเชื่อม กทม.ด้านตะวันตก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) และตรวจบริเวณทางแยกต่างระดับจังหวัดปทุมธานี ว่า โครงข่ายนี้จะเติมเต็มถนนด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากับถนนกาญจนาภิเษก มีแนวเส้นทางต่อขยายจากถนนราชพฤกษ์เดิมที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 345 ไปทางทิศเหนือบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 346 บริเวณทางแยกถนนเลี่ยงเมืองปทุมธานี รวมทั้งมีถนนเชื่อมต่อไปยังถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำให้กระทรวงคมนาคมช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และบรรเทาการจราจรถนนบริเวณโดยรอบให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ระยะทางรวม 14.7 กม. งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,758.736 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้า 98.75% ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการภายในเดือน ธ.ค. 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

สำหรับงานก่อสร้างแบ่งเป็น 4 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ตอน NS1 เริ่มต้นที่จุดสิ้นสุดถนนราชพฤกษ์ในปัจจุบัน ที่ทางแยกต่างระดับบริเวณทางหลวงหมายเลข 345 ถึงทางแยกต่างระดับวัดไพร่ฟ้า ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับเดิมเพิ่มเติม และงานก่อสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร ผลงานความก้าวหน้าคิดเป็น 99.85%

สัญญาที่ 2 ตอน NS2 งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับที่เชื่อมต่อโครงการในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้งมีงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับรวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ผลงานความก้าวหน้าคิดเป็น 98.48%

สัญญาที่ 3 ตอน NS3 เริ่มจากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าถึงทางหลวงหมายเลข 346 ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี และงานถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 4.322 กิโลเมตร ผลงานความก้าวหน้าคิดเป็น 98.50%

สัญญาที่ 4 ตอน CD Road เริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าไปบรรจบถนนกาญจนาภิเษกตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้เพื่อต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษก และงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 10 ช่องจราจร ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ผลงานความก้าวหน้าคิดเป็น 99.38%


ที่มา : ผู้จัดการ/mgronline.com