บีโอไอเคาะ‘ทรู’ ตั้งดิจิทัลพาร์ค นำร่องแห่งแรก

ยอดลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 ไตรมาสแรกกว่า 1.2 หมื่นล้าน ล่าสุดไฟเขียวทรูตั้งดิจิทัลพาร์คแห่งแรกในประเทศ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี (ม.ค.-ก.ย.) มีนักลงทุนให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 135 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 1.27 หมื่นล้านบาท เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 405% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2,524 ล้านบาท

“การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความสนใจลงทุนในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม” นายนฤตม์ กล่าว

นายนฤตม์ กล่าวว่า ล่าสุดคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการของบริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งนับเป็นกิจการดิจิทัลพาร์คแห่งแรกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ โดยบริษัทลงทุนกว่า 1,580 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจดิจิทัลบนพื้นที่กว่า 4.1 หมื่นตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (โคเวิร์กกิ้งสเปซ) ห้องทดลองทางด้านเทคโนโลยี ศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรม พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ศูนย์บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิส และบริการพื้นที่ สำหรับสถานศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนของบริษัท ทรู จะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนเทคโนโลยีและระบบนิเวศในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งจะเป็นสถานที่บ่มเพาะบุคลากรด้านดิจิทัลและศูนย์กลางสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และจะเป็นแหล่งสำคัญในการพัฒนาระบบดิจิทัลต่างๆ ในสมาร์ทซิตี้อีกด้วย

ที่มา : Posttoday.com