รถไฟฟ้าสายแรกขอนแก่น พลิกเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน

เป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก หลังจากที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติในการพิจารณาให้ จ.ขอนแก่นดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ในระดับภูมิภาคเป็นเส้นทางแรกของประเทศไทย ที่เป็นการก่อสร้างด้วยงบประมาณของชาวขอนแก่น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณหรือการสนับสนุนจากภาครัฐในเส้นทางรวม 22.6 กม. มูลค่าการลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ซึ่งในขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างมาก และเป็นที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมามีส่วนร่วมในการลงทุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ เพื่อที่จะให้การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากพลังของคนขอนแก่นนั้นสัมฤทธิผลจนเป็นต้นแบบของการสร้างเมืองและการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชน ประชาสังคมและสานพลังประชารัฐอย่างแท้จริง

ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ความหวังของชาวขอนแก่นที่จะเห็นถึงความสำเร็จจากความตั้งใจจริงที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่น ให้กลายเป็นมหานครที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเป็นที่รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะกับแนวทางการดำเนินงานในการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) เส้นทางสายเหนือใต้ ตลอดแนวถนนมิตรภาพระยะทาง 22.6 กม. ซึ่งเทศบาลทั้ง 5 แห่ง ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลเมืองเก่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลของแต่ละแห่งนั้นได้รับทราบ เพื่อยืนยันในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

ต่อไป ขณะเดียวกันทุกฝ่ายยังคงรอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้พิจารณาอนุมัติพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ในการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวให้กับคณะทำงานตามที่ได้มีการนำเสนอแผนงานที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่สถานี และพื้นที่เชิงพาณิชย์ หรือ TOD ซึ่งมั่นใจว่าการพิจารณาดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายในเร็วๆ นี้

“เมื่อคณะทำงานได้รับการพิจารณาอนุมัติพื้นที่จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจุดดังกล่าวแล้ว ก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างทันที เนื่องจากทุกอย่างนั้นพร้อมโดยทั้งหมดแล้ว แต่ทั้งนี้ยังคงรอความชัดเจนเรื่องที่ดิน เพื่อเราจะได้ปรับแบบดังกล่าวให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ได้รับมอบโดยเฉพาะแบบการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ที่เน้นไปในกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางถึงระดับฐานราก ซึ่งจะแปลให้เห็นว่าคอนโดมิเนียมนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่มีสิทธิแต่ทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันในพื้นที่ TOD ดังกล่าวจะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม เขต ถนนศรีฐานและถนนมิตรภาพ ขณะการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่สถานีต่างๆ นั้นจะมีการพัฒนาที่สอดรับสภาพของแต่ละสถานี ไม่ว่าจะเป็นการตั้งบูธจำหน่ายสินค้า การตั้งช็อปร้านค้าต่างๆ และการให้บริการพื้นที่โฆษณา ซึ่งทั้งหมดคณะทำงานได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้ทั้งหมดแล้วเช่นกัน”

 

ธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของ งบฯ ก่อสร้างโครงการดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบของหน่วยงานภาครัฐ แต่เป็นรูปแบบระดมทุน ซึ่งขณะนี้แผนงานดังกล่าวนั้นเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ได้มีการยืนยันการก่อสร้างในโครงการดังกล่าวกับสถาบันการเงินดังกล่าวไปแล้วเช่นกัน โดยมีบริษัท เคเคทีเอส ซึ่งเป็นบริษัทที่ 5 เทศบาลได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน การระดมและการขายหุ้นทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกับการให้ชาวขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าของโดยสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาพาร์

 

“เมื่อทุกอย่างลงตัวและเริ่มดำเนินการนั้น คณะทำงานจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที ทั้งเส้นคือ 22.6 กม. โดยจะเป็นการก่อสร้างพร้อมกันทั้งเส้นทางและต้องเสร็จพร้อมกันทั้งเส้นทาง โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างจนเปิดใช้งานได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม สำหรับราคาค่าโดยสารนั้นมีการพิจารณาผลการศึกษาแล้วและกล้าที่จะประกาศว่า

รถไฟฟ้าเส้นทางสายนี้คิดค่าโดยสารตามผลการศึกษาคือ 15 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มทุนและเป็นราคาที่สามารถที่จะดำเนินการได้ และเมื่อการก่อสร้างเฟสแรกระยะทาง 22.6 กม. แล้วเสร็จคณะทำงานจะพิจารณาการก่อสร้างในเฟสที่ 2 คือ ส่วนต่อขยายเข้าไปในสถานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานีศูนย์วิจัยข้าว หรือ TOD ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่คณะทำงานได้ใช้รูปแบบสานพลังประชารัฐ มาเป็นแนวทางของการพัฒนาเมืองขอนแก่นแห่งนี้”

ที่มา : Posttoday.com