บอร์ด รฟม. ไฟเขียวกฎหมายสร้างรถไฟฟ้าพิษณุโลก

รถไฟฟ้าพิษณุโลก

รฟม. ไฟเขียวกฎหมายสร้างแทรมพิษณุโลก ส่ง ครม. พิจาณาต่อตามขั้นตอน ขณะเดียวกันส่งแนวทางเจรจา ‘BTS’ ก่อสร้างรถไฟฟ้าชมพู-เหลืองส่วนต่อขยาย ให้คณะกรรมการ ม.43 ตัดสิน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. …

หลังจากนี้ รฟม. จะเสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามลำดับ เพื่อให้ รฟม. มีอำนาจดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าใน จ.พิษณุโลกอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณภาพจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รถไฟฟ้าพิษณุโลก)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตามมาตรา 43ฯ แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ได้มอบหมายให้ รฟม. เสนอแนวทางการเจรจาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ส่วนต่อขยาย) ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ส่วนต่อขยาย) ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท กับกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ที่มีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เป็นแกนนำ

โดย รฟม. ได้สรุปแนวทางการเจรจาตามคำสั่งและเสนอให้บอร์ดเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากนี้ก็จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามมาตรา 43ฯ พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ถ้าหากคณะกรรมการมาตรา 43ฯ เลือกแนวทางเจรจา ก็ต้องนำผลการเจรจามาเสนอให้บอร์ด รฟม., กระทรวงคมนาคม และ ครม. พิจารณาต่อไป

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การออกร่างพระราชฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าพิษณุโลก พ.ศ. … จะส่งผลให้ รฟม. สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าใน จ.พิษณุโลก ได้ เหมือนกรณีที่มีการออกกฎหมายมอบอำนาจให้ รฟม. ไปดำเนินโครงการรถไฟฟ้า จ.ภูเก็ต, พังงา, เชียงใหม่ และนครราชสีมาก่อนหน้านี้

สำหรับ จ.พิษณุโลก ได้มีการศึกษาว่า ควรดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนประเภทรถรางล้อยาง (Auto Tram) ก่อน เริ่มจากเส้นทางสายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก-หมู่บ้าน ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร 15 สถานี วงเงินลงทุน 762.29 ล้านบาท

ที่มา : thebangkokinsight