เปิดภาษีที่ดินใหม่ ‘ใครได้-ใครเสีย’

เปิดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ…. เปิดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ….ที่มีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)จะมีการลงมติวาระ 2-3 ในวันที่ 16พ.ย. เวลาประมาณ 10.00 น.

Read more

คลอดซะที “ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายสำคัญของรัฐบาล คสช. ซึ่งติดค้างลำกล้องมานานกว่า 2 ปี

Read more

กทม. คาดใช้ผังเมืองใหม่ปลายปี 62 เน้นเพิ่มศักยภาพที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า

จากที่ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการขยายตัวของพื้นที่เมืองเข้าไปสู่พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมมากขึ้น จนส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ขณะที่ในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาประชากรหนาแน่นเกินกว่ามาตรฐานที่ผัง

Read more

เปิดร่างผังเมืองฉบับใหม่ พลิกโฉม กทม.

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร(กทม.) กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำผังเมืองรวมกทม. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4  โดยวางเป้าหมายไว้ว่าจะนำมาใช้แทนผังเมืองรวมกทม.ฉบับปัจจุบันภายในปี 2562

Read more

กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่าผังเมืองใหม่ พลิกโฉมกรุงเทพฯ สู่มหานครโลก

คลิกเพื่อดาวน์โหลด     ผังเมืองใหม่ พลิกโฉมกรุงเทพฯ   ที่มา : prop2morrow, สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร(กทม.)     

Read more

แนวนโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

Consultation Paper : แนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย       คลิกเพื่อดาวน์โหลด Media  Briefing : แนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย              คลิกเพื่อดาวน์โหลด ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย      

Read more

“ภาษีลาภลอย” รัฐบาล คสช. อสังหาไม่เกิน 50 ล้านไม่ต้องว่อกแว่ก

โหมโรงมานาน ในที่สุดรัฐบาล คสช.ออกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบหลักการผลักดันภาษีตัวใหม่ “ร่างพระราชบัญญัติ

Read more

รีไฟแนนซ์ ใครได้ ใครเสีย?

รีไฟแนนซ์ (Refinance) คือ เมื่อสถาบันการเงินหนึ่งมีการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้เพื่อซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยไปแล้วสักระยะหนึ่ง ลูกหนี้จะมาขอไถ่ถอนชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยมีเหตุการอ้างต่างๆ สุดท้ายก็มีธนาคารอื่นมาจ่ายเช็คชำระหนี้แทน นั่นก็คือเปลี่ยนการเป็นลูกหนี้ของสถาบันหนึ่งไปเป็นกู้กับอีกสถาบันหนึ่ง โดยมีหลักประกันเดิม ซึ่งเรียกกันว่า “รีไฟแนนซ์” นั่นเอง เรามาลองดูว่าการรีไฟแนนซ์นั้น มีใครได้ ใครเสีย อย่างไร ๐ ลูกหนี้ การที่จะได้รับการพิจารณาจากสถาบันการเงินผู้รับรีไฟแนนซ์ได้นั้น แน่นอนผู้กู้ต้องมีการผ่อนชำระคืนเงินกู้ที่ดี ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ในประวัติการชำระหนี้แต่อย่างใด

Read more