ดัชนีธุรกิจสำนักงานให้เช่าระดับไพร์มในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยไนท์แฟรงค์

ความเชื่อมั่่นทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดสำนักงานหลายแห่งในไตรมาส 1 ปี 2560 กรุงเทพฯยังคงเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในดัชนี ซึ่งถูกบันทึกว่ามีอัตราเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งแบบไตรมาสต่อไตรมาส (ร้อยละ 3.1) และแบบปีต่อปี (ร้อยละ 9.6) โดยอัตราค่าเช่าแสดงการเพิ่มขึ้นมามากกว่าสองปี และยังคาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เนื่องจากปริมาณความต้องการยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางอุปทานที่มีจำกัด  มร. มาร์คัส เบอร์เทนชอว์ กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายตัวแทนนายหน้า กล่าวว่า

อ่านต่อ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยแนวโน้มตลาดสำนักงานในกรุงเทพฯ

มร.มาร์คัส เบอร์เทนชอว์ กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายตัวแทนนายหน้า บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เช่าที่เริ่มย้ายออกจากอาคารเก่าๆในย่านใจกลางเมืองไปยังอาคารที่ใหม่กว่าใน “พื้นที่รอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ” (Fringe areas) อาคารใหม่ๆที่มีการแข่งขันด้านราคาในพื้นที่ที่เคยถูกเรียกว่า “พื้นที่รอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ” ได้กลายเป็นย่านที่มีความต้องการสูงในขณะนี้ เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มีความสะดวกในการเดินทางที่เชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้ยังสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆหลากหลายที่อาคารเก่าๆ อาจปรับตัวตามทันได้ยาก ในช่วงที่มีการกำหนดค่าเช่าที่สูงนี้ นับเป็นเวลาดีสำหรับการปรับปรุงพัฒนาอาคารเกรด B

อ่านต่อ

ไนท์แฟรงค์เผยผลสำรวจการครอบครองพื้นที่สำนักงาน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2559/2560

ค่าเช่ายังคงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการพิจารณา ซึ่งสังเกตเห็นได้ในผลการสำรวจที่ติดต่อกันเป็นปีที่สาม หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจเตรียมความพร้อมด้านการต่ออายุสัญญาเช่าประมาณ 12 เดือนล่วงหน้าตามคำแนะนำ ไนท์แฟรงค์ บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก เผยผลสำรวจการครอบครองพื้นที่สำนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2559/2560 โดยทำการสำรวจจากบริษัท 200 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก 8 อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ ด้านให้คำปรึกษา สินค้าอุปโภคบริโภค บัญชี / การเงิน

อ่านต่อ