ความก้าวหน้าโครงการสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

อ่านต่อ

ปรับผังเมือง แม่สอด รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อำเภอแม่สอด เร่งพัฒนาความพร้อมรอบด้านในพื้นที่รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการวางผังเมือง ด้านหอการค้าจังหวัดตาก ขอคงพื้นที่พาณิชยกรรมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ขณะที่โยธาฯเร่งประเมินการปรับผังใหม่ให้มีความเหมาะสมก่อนอนุมัติจริง ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเน้นการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-ประตูหน้าด่านอาเซียน นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพราะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด โดยภาพรวมจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่งในประเทศไทย ซึ่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อ่านต่อ