ความคืบหน้ารถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน

ความคืบหน้ารถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ปัจจุบันโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) เมกะโปรเจ็กต์สำคัญในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

Read more