1.7 ล้านคน’ ดูให้ดี ที่ดินอีอีซี ตรงไหนแพง!

1.7 ล้านคน’ ดูให้ดี ที่ดินอีอีซี ตรงไหนแพง! ขณะที่บรรยากาศของประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่โหมดการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างเต็มตัว จนบรรดานักการเมือง นักเลือกตั้ง ที่ยกมือไหว้เพื่อให้ได้คะแนนเสียงไม่มีเวลาคิดหรือทำเรื่องอื่นใด นอกจากพยายามหากรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง โดยดึงเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือ

Read more