พื้นที่ EEC-SEC รับอานิสงส์แห่จดทำธุรกิจอสังหาฯ รับประโยชน์นโยบายภาครัฐ

จดทะเบียนบริษัทยังโตต่อเนื่อง เผยพื้นที่ EEC-SEC รับอานิสงส์แห่จดทำธุรกิจรับประโยชน์นโยบายภาครัฐ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน ม.ค. 2562 ว่า มีจำนวน 7,311 ราย เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2561 จำนวน 4,102 ราย

Read more