รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ ม้ามืดเกิดก่อนรถไฟฟ้าจังหวัดอื่น

รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ ม้ามืดเกิดก่อนรถไฟฟ้าจังหวัดอื่น สนข. ลั่น “โมโนเรลหาดใหญ่” ม้ามืดจะเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนแห่งแรกในต่างจังหวัด ขณะที่ แทรมภูเก็ต-รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่-ขอนแก่นอีกนาน พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.18 น. รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า ความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่

Read more