สถานีกลางบางซื่อ’เหลืออะไรก่อนเปิดบริการม.ค.64

หลังจากใช้เวลาก่อสร้างมาเกือบ 6 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตอนนี้ “โครงการ สถานีกลางบางซื่อ ” Grand Station แห่งใหม่ของประเทศไทย ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุดการก่อสร้างมีความคืบหน้าราว 60-70% งานก่อสร้างที่เหลือส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างทางวิ่ง , โครงสร้างหลังคาเหล็กบนชั้น 3 , งานติดตั้งระบบอาคาร

Read more

แผนพัฒนาอสังหาฯ “TOD” และ”เมืองอัจฉริยะ” ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ในปี 2563 สถานีกลางบางซื่อ หรือ ศูนย์คมนาคมพหลโยธินซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,235 ไร่ จะกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีทั้งรถไฟฟ้าในเมือง รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟความเร็วสูง และรถไฟขนส่งสินค้า โดยมีแนวคิดการพัฒนาโครงการสถานีกลางบางซื่อให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันทั้งในด้านคมนาคม ด้านพลังงานทดแทนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่มา :

Read more

บางซื่อ -เตาปูน ทำเลแห่งอนาคตที่น่าจับตามอง

การเชื่อมต่อของ MRT สายสีน้ำเงินระหว่างสถานีบางซื่อและสถานีเตาปูนเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การคมนาคมระบบรางในโซนกรุงเทพตอนเหนือสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูนนั้น นับเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านทำเลที่อยู่อาศัยในย่านนี้เป็นอย่างมาก ผนวกกับแผนพัฒนาที่ดินบริเวณโดยรอบสถานีกลางบางซื่อ (ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,325 ไร่ โดยกระทรวงคมนาคมมีแผนงานพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ตามแนวคิด Transit Oriented Development

Read more