สนช.นัด 21 พ.ค.เคาะภาษีมรดก ใครได้รับเงินเกิน 100 ล้านขึ้นไป เสีย 10%

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดพิจารณาภาษีมรดก 21 พ.ค. นี้ สาระสำคัญให้ผู้ได้รับมรดกเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 10% การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 21 พ.ค. มีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีการรับมรดกและร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร) ตามที่คณะกรรมาธิการ

Read more