Niche Pride เตาปูน อินเตอร์เชนจ์

ก้าวเดียวถึงรถไฟฟ้า 2 สายแห่งแรกของกรุงเทพฯ หลังจากรัฐบาลได้กำหนดแผนระยะยาวที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 10 สาย เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการทั้งเส้นทางบนดินและใต้ดินเต็มศักยภาพภายใน 20 ปีในปัจจุบันเรากำลังได้เห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่พร้อมเปิดให้บริการหรือใกล้เปิดให้บริการแล้วหลายสายทีเดียว แน่นอนว่าวัตถุประสงค์สำคัญของการพัฒนาดังกล่าว คือเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนาโครงข่ายระบบรางให้รองรับการเติบโตของเมืองที่กำลังขยายตัวออกไป โดยเส้นทางรถไฟฟ้าแต่ละสายเหล่านี้จะทำหน้าที่ขนส่งคนที่อยู่รอบเมืองชั้นนอกให้สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองหรือไปทำงานในย่านธุรกิจได้โดยสะดวกลดปัญหาจราจรระยะยาว การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นแผนการพัฒนาที่เดินตามรอยเส้นทางการพัฒนาระบบรางและผังเมืองพื้นที่รอบสถานีเฉกเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแล้วตามเมืองสำคัญทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น โตเกียว โอซาก้า ลอนดอน หรือมหานครนิวยอร์ค เป็นต้น สถานีอินเตอร์เชนจ์จุดเริ่มทำเลแห่งอนาคต อีกความน่าสนใจคือหลังมีการการพัฒนาระบบรางผ่านเส้นทางไหน

Read more