แผนพัฒนาอสังหาฯ “TOD” และ”เมืองอัจฉริยะ” ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ในปี 2563 สถานีกลางบางซื่อ หรือ ศูนย์คมนาคมพหลโยธินซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,235 ไร่ จะกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีทั้งรถไฟฟ้าในเมือง รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟความเร็วสูง และรถไฟขนส่งสินค้า โดยมีแนวคิดการพัฒนาโครงการสถานีกลางบางซื่อให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันทั้งในด้านคมนาคม ด้านพลังงานทดแทนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่มา :

Read more