กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศ

เราบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี 2549 บริษัทฯให้บริการและให้คำปรึกษาในหลายภาคธุรกิจสำคัญต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยหลักการทำงานที่โดดเด่น ซึ่งเน้นผสาน 3 องค์ประกอบหลักในพื้นที่ทำงาน อันได้แก่ คน, พื้นที่, และเทคโนโลยี เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่ทำงาน นำเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ทำงานเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย สำหรับบริษัทที่กำลังมองหาความยั่งยืนและประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพและความพึงพอใจของบุคลากร โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

  • การวางกลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงานและการบริหารความเปลี่ยนแปลง การปฎิรูปพื้นที่ทำงานในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและธุรกิจ
  • แนวคิดด้านการออกแบบประสบการณ์การใช้พื้นที่ทำงานและการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบภายในที่เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้และคุณค่าของแบรนด์
  • การบริหารจัดการโครงการพื้นที่สำนักงาน การร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมต้นทุน

องค์กรชั้นนำหรือบริษัทมหาชนหลายแห่งในประเทศไทยเริ่มนำแนวคิดและเทรนด์ดังกล่าวมาปรับใช้ในสำนักงานของพวกเขา การบริการยอดเยี่ยม ครบวงจร และเชี่ยวชาญ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจและนำไปสู่การออกแบบกลยุทธ์พื้นที่ทำงานแบบใหม่ให้กับองค์กรใหญ่ๆ อย่างเช่น SCG, Nestle, HP, Chevron, CPN, KPMG, Spaces, UOB, HSBC, Bayer Thai, Ascend, Regus, CP ALL, Sansiri, Amazon, Google, P&G, โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น

ทีมงาน

ทีมงานมืออาชีพของเรา นำโดย คุณ อายุธพร บูรณะกุล หัวหน้าฝ่ายการวางกลยุทธ์พื้นที่ทำงาน และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติ้ง ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก“ Workplace Strategy & FM” ในประเทศไทย มีประสบการณ์กว่า 18 ปีในสายงานนี้ คุณ นิรัญชา ธันวานนท์ ฝ่ายการวางกลยุทธ์พื้นที่ทำงานและการบริหารความเปลี่ยนแปลงระดับอาวุโส และ คุณ สถิตย์พงษ์ บ้านใหญ่ ฝ่ายการวางกลยุทธ์พื้นที่ทำงานและบริหารโครงการระดับอาวุโส

บริการอื่นๆ ของเรา

บริหารงานขายและการตลาดโครงการที่พักอาศัย
ตัวแทนนายหน้าโกดัง โรงงาน ออฟฟิศ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริหารทรัพย์สิน
ตัวแทนนายหน้าที่ดินและการลงทุน
ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ วิจัยตลาด และศึกษาความเป็นไปได้