ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

ขอบเขตของบริการ

 • บริการด้านการซื้อขายที่ดิน
 • ให้คำปรึกษาด้านราคา
 • ให้คึกปรึกษาและสนับสนุนด้านการทำธุรกรรม

ทำไมต้องเลือกไนท์แฟรงค์?

 • ทีมที่ปรึกษาให้บริการส่วนบุคคลระดับสูง
 • กลยุทธ์เชิงประยุกต์สำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท
 • มีข้อมูลความรู้เชิงลึกระดับประเทศและคอนเนคชั่นระดับโลก
 • มีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อตกลงซื้อขาย
 • ข้อมูลวิจัยตลาดที่ทันต่อสถานการณ์
 • กระบวนการลงทุนที่สามารถตรวจสอบได้
 • นโยบายการลดผลระโยชน์ทับซ้อนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ
 • การตอบสนองที่รวดเร็วและการเจรจาที่โปร่งใส

บริการอื่นๆ ของเรา

บริหารงานขายและการตลาดโครงการที่พักอาศัย
ตัวแทนนายหน้าโกดัง โรงงาน ออฟฟิศ
กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ตัวแทนนายหน้าที่ดินและการลงทุน
บริหารทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ วิจัยตลาด และศึกษาความเป็นไปได้