ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ การวิจัยตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

การให้บริการโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย

  • ที่ปรึกษาทีม 1 นำโดย นายสัญชัย คูเอกชัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมกว่า 17 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และปริญญาตรีสาขาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  • Advisory ที่ปรึกษาทีม 2 นำโดย นายคาร์ลอส มาร์ติเนซ รองผู้อำนวยการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ และได้รับเกียรตินิยมปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์การทำงานและความรู้เชิงลึกในตลาดอสังหาฯ กว่า 10 ปี และเป็นสมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
  • งานวิจัยตลาด นำโดย นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการโรงแรม อีกทั้งยังเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย (TVA)

นอกจากนี้ทีมวิจัยของไนท์แฟรงค์ประเทศไทยยังจัดทำรายงานภาพรวมตลาดรายไตรมาสและรายปี ครอบคลุมทั้งเรื่องปัจจัยชี้วัดและการเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยรายงานวิจัยเจาะลึกข้อมูลในตลาดต่อไปนี้:

  • ตลาดคอนโดมิเนียม
  • ตลาดอาคารสำนักงาน
  • ตลาดทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรม

ทำไมต้องเลือกไนท์แฟรงค์ ? 

  • ให้บริการโดยที่นักวิจัยอาวุโสที่มากประสบการณ์และความเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี
  • มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและมีความแม่นยำที่สุด
  • ด้วยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความสามารถ รวมถึงฐานข้อมูลจำนวนมาก ส่งผลให้รายงานวิจัยของเราสามารถนำเสนอ ข้อมูลเชิงลึกและสามารถนำเสนอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เชิงลึกสำหรับคำปรึกในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แก่ นักลงทุน นักพัฒนาและผู้ครอบครอง
  • ทีมนักวิจัยของเราจะส่งข้อมูลงานวิจัยทางการตลาดที่อัพเดทที่สุดให้แก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจของท่าน

บริการอื่นๆ ของเรา

บริหารงานขายและการตลาดโครงการที่พักอาศัย
ตัวแทนนายหน้าโกดัง โรงงาน ออฟฟิศ
กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริหารทรัพย์สิน
ตัวแทนนายหน้าที่ดินและการลงทุน