ตัวแทนนายหน้าซื้อ-ขายที่ดินและการลงทุน

ขอบเขตของบริการ

 • บริการด้านการซื้อขายที่ดิน
 • ให้คำปรึกษาด้านราคา
 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการทำธุรกรรม

ทำไมต้องเลือกไนท์แฟรงค์ ?

 • ทีมที่ปรึกษาให้บริการส่วนบุคคลระดับสูง
 • กลยุทธ์เชิงประยุกต์สำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท
 • มีข้อมูลความรู้เชิงลึกระดับประเทศและคอนเนคชั่นระดับโลก
 • มีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อตกลงซื้อขาย
 • Up-to-ข้อมูลวิจัยตลาดที่ทันต่อสถานการณ์
 • กระบวนการลงทุนที่สามารถตรวจสอบได้
 • นโยบายการลดผลประโยชน์ทับซ้อนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ
 • การตอบสนองที่รวดเร็วและการเจรจาที่โปร่งใส

บริการอื่นๆ ของเรา

บริหารงานขายและการตลาดโครงการที่พักอาศัย
ตัวแทนนายหน้าโกดัง โรงงาน ออฟฟิศ
กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริหารทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ วิจัยตลาด และศึกษาความเป็นไปได้