บริหารทรัพย์สิน

 • การบริหารอาคารคอนโดมิเนียม
 • การบริหารอาคารสำนักงาน
 • การบริหารโครงการบ้านจัดสรร
 • การบริหารทรัพย์สินส่วนกลาง

ทำไมต้องเลือกเรา?

 • การควบคุมคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
 • ทีมงานของเรามีความรู้ความสามารถ พร้อมความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และการอบรมอย่างต่อเนื่อง
 • การบริหารอาคารด้วยระบบโมบายแอพพลิเคชั่น KF Care เช่น การแจ้งซ่อม แจ้งเตือนพัสดุและจดหมาย แจ้งข่าวสารภายในอาคาร การแจ้งเตือนและตรวจสอบสถานะค่าใช้จ่าย
 • การควบคุมจัดการข้อมูลจะมีความปลอดภัยไม่รั่วไหลและไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

การควบคุมคุณภาพบริการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทได้มีการแบ่งส่วนงานที่รับผิดชอบออกเป็น 2 ทีม ดังนี้

 • ทีม Operation manager ภายในแผนก
 • ทีม Quality Service จากส่วนกลาง

ขอบเขตการบริการ

 • การบริหารอาคาร
 • การบริหารผู้รับเหมาภายนอก
 • การทำประกันอาคาร
 • ด้านบัญชีและการเงิน
 • การประชุมกรรมการและการประชุมใหญ่สามัญ
 • เจ้าของร่วมประจำปี
 • รายงานการประชุม
 • การสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่

บริการอื่นๆ ของเรา

บริหารงานขายและการตลาดโครงการที่พักอาศัย
ตัวแทนนายหน้าโกดัง โรงงาน ออฟฟิศ
กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ตัวแทนนายหน้าที่ดินและการลงทุน
ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ วิจัยตลาด และศึกษาความเป็นไปได้