โครงการ The Stage จัด งาน Pre Sales Day

3

 

intranet1
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พศ.2557 คุณ ณัฏฐพร กลั่นเรืองแสง (ขวา) ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัทเรียลแอสเสทฯ และคุณพจมาน วรกิจโภคาทร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านการตลาดและงานขาย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ซ้าย)ถ่ายภาพร่วมกับผู้โชคดี คุณจักษุตม์ ปัทมัตย์ ผู้ โชคดีที่ได้รับสิทธิ์จอง The Stage ในราคาเพียง 1.89 ล้านบาท ที่โครงการ The Stage เตาปูนอินเตอร์เชนต์ ในงาน Pre Sales Day เมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมา
รูปบรรยากาศงานเพิ่มเติม

Signha Complex
Signha Complex