ยักษ์อสังหาฯ แห่ประมูลที่ดิน เขตศก.พิเศษ

50

ธนารักษ์หน้าบาน ซีพี ยักษ์อสังหาฯ รุมซื้อซองพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัด
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า มีเอกชนสนใจพัฒนาที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด คือ หนองคาย มุกดาหาร และตราด ขอซื้อซองประกวดราคารวม 19 ราย สาเหตุหลักน่าจะมาจากสิทธิพิเศษทางภาษีต่างๆโดยจะให้เวลาเอกชน 60 วันจัดทำรายละเอียดมาเสนอกรมธนารักษ์
สำหรับเอกชนซื้อซองที่น่าสนใจเช่นบริษัท ซีพีแลนด์ สนใจลงทุนที่หนองคาย มุกดาหาร และตราด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค สนใจลงทุนจ.ตราด บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง สนใจลงทุนพัฒนาพื้นที่ จ.หนองคาย มุกดาหาร และตราด บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม สนใจลงทุนพื้นที่ จ.ตราด
นอกจากนี้ ยังมีบริษัท โกลเบิลบิสสิเนส คอนซัลแทนท์ส สนใจ จ.หนองคาย บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ สนใจ จ.หนองคาย และมุกดาหาร บริษัท ไทยบอนเนตเทรดดิ้งโซน (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) สนใจลงทุนพื้นที่ใน จ.หนองคาย มุกดาหาร และตราด บริษัท ไทยเวิลด์ คอนสตรัคชั่น สนใจพื้นที่ จ.มุกดาหาร เป็นต้น
ที่มา : โพสต์ทูเดย์

Advertisement
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
Signha Complex
Signha Complex