ครม. เห็นชอบ MOC รถไฟไทย-จีน 2 เส้นทาง

549

ครม. เห็นชอบ MOC ความร่วมมือพัฒนาโครงการรถไฟไทย-จีน 2 เส้นทาง เตรียมลงนาม 9 ธ.ค. นี้ ดันสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เริ่มก่อสร้างได้ต้นปี 60 ส่วนสายนครราชสีมา-หนองคาย

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟ ใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565
ทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองว่าจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือนี้ คือ เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจในความร่วมมือที่จะดำเนินการสร้างโครงการรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และนครราชสีมา-หนองคาย โดยที่จะพยายามเริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในต้นปี 2560 

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะดำเนินการตามขั้นตอนภายใน เพื่อให้สามารถลงนามบันทึกความร่วมมือได้ในการประชุมคณะกรรมการร่วม ว่าด้วยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน สำหรับสาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือนี้ คือ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นรถไฟขนาดทางมาตรฐานสายแรกของประเทศไทย มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 หนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด เส้นทางที่ 2 คือ แก่งคอย-กรุงเทพฯ โดยจะดำเนินการแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-แก่งคอย ช่วงที่ 2 แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด ช่วงที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา และช่วงที่ 4 นครราชสีมา-หนองคาย โดยทั้งสองฝ่าย ยืนยันความร่วมมือที่จะดำเนินการรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย โดยจะเริ่มเส้นทางอันดับแรก คือ คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และเส้นทางที่จะลงมือเป็นลำดับที่ 2 คือ เส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย ซึ่งจะมีการหารือทันทีหลังการลงนาม

แหล่งที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ : 7 ธ.ค. 2559

Advertisement