ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เผยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจะพลิกโฉมตลาดอสังหาฯในกรุงเทพฯ

นางสาว ริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ” อีคอมเมิร์ซได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าปลีกในกรุงเทพฯไปอย่างมาก โดยเราคาดว่าผู้ค้าปลีกจะทำการเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์การขายผ่านหลายๆ ช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จึงทำให้หน้าร้านค้าก็ยังคงจำเป็นที่จะเพิ่มประสิทธิยอดขาย และร้านค้าปลีกที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายๆ ช่องทางจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราจะเห็นร้านค้าปลีกออนไลน์จำนวนมากหันมาเปิดหน้าร้านค้าเป็นหลักเป็นแหล่ง ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีความเติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีความต้องการด้านพื้นที่สำนักงานและคลังสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย ส่วนด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คน, โครงสร้างพื้นฐานในประเทศและการพัฒนาที่มีข้อจำกัดค่อยๆ เปลื่ยนไป แต่นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจอสังหาฯ “