รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายทยอยเปิด 3 ช่วง

รถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รักษาการรองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า จากนโยบายที่ต้องการเร่งรัดให้เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายสายเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 1 สถานีแรก จากหมอชิต-ห้าแยกลาดพร้าว ในเดือน ส.ค. 2562 นั้น รฟม.ได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชน จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ให้เข้าพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมการติดตั้งระบบควบคุมการเดินรถแล้ว < รถไฟฟ้าสายสีเขียว

ทั้งนี้ ตามสัญญาโครงการงานจะแล้วเสร็จและเปิดเดินรถได้ตลอดสายปี 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ปรับแผนจะทยอยเปิด 3 ช่วง คือ เดือน ส.ค. 2562 เปิด1 สถานี ช่วงหมอชิต-ห้าแยกลาดพร้าว, เดือน ธ.ค. 2563 เปิดเดินรถต่อจากห้าแยกลาดพร้าว-แยกเกษตร, เดือน ก.ค. 2564 เดินรถตลอดสายถึงคูคต จำนวน 16 สถานี

อย่างไรก็ตาม การเปิดเดินรถช่วง 1 สถานี จากหมอชิต-ห้าแยกลาดพร้าวก่อนทำให้ต้องมีการปรับแผนงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไม่อยู่ในสัญญา โดยจะเจรจากับ BTS ให้รับภาระลงทุนไปก่อน รวมถึงการจะเก็บค่าโดยสารช่วง 1 สถานีหรือไม่ ต้องขึ้นกับ กทม.ในฐานะผู้กำกับสัญญา BTS

Advertisement
คอนโดสุขุมวิท, The Crest 34
คอนโดสุขุมวิท, The Crest 34
คอนโดสุขุมวิท, The Crest 34

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต คาดว่า งานโยธาจะเสร็จครบ 100% ในเดือน ก.พ. 2562 ขั้นตอนต่อไปเป็นงานวางราง ซึ่งจะเร่งรัดใน 1 สถานีแรก หมอชิต-ห้าแยกลาดพร้าวก่อนภายใน 6 เดือนเพื่อเปิดเดินรถในเดือน ส.ค. 2562 ส่วนการวางรางตลอดสายถึงคูคตคาดว่าจะใช้เวลากว่า 1 ปี และจะเร่งแผนเพื่อเปิดเดินรถตลอดสายได้ภายในปี 2563 สำหรับค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้างสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 วงเงิน 40,608.38 ล้านบาท

ที่มา : news.ch7.com