รฟท.โรดโชว์ บางซื่อย่านตึกแดง 120ไร่ ดึงเอกชน ลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล.ยาว50 ปี

รฟท.โรดโชว์ บางซื่อย่านตึกแดง 120ไร่ ดึงเอกชน ลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล.ยาว 50 ปี

รฟท.โรดโชว์พื้นที่ย่านตึกแดง เปิด”ไพร์มแอเรีย”บางซื่อ ดึงเอกชนลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล.สัญญา 50 ปี ผุด สำนักงานใหญ่รฟท.แห่งใหม่และบ้านพักพนักงาน พร้อมคอมมูนิตี้มอลล์ คาดประมูลปี63 ขณะที่แปลงA กำหนดขายซอง 9 เม.ย.นี้ 

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อศึกษา ทบทวน และสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชน (Market Sounding) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทยและพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณตึกแดงบางซื่อ ว่า รฟท.มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณตึกแดง บางซื่อ ติดถนนเทอดดำริและคลองเปรมประชากร เนื้อที่ 120 ไร่ เพื่อทำเป็นอาคารสำนักงานของรฟท.

รวมถึงที่พักอาศัยของพนักงานรฟท.ที่จะย้ายจากบริเวณกม.11 รวมถึงพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานให้เช้า และอาคารที่พักอาศัย รวมถึงมีพื้นที่ร้านค้าเชิงพาณิชย์ แบบคอมมูนิตี้มอลล์ 

โดยแนวคิดเบื้องต้น โครงการ ฯ จะประกอบด้วยพื้นที่โซนS ประมาณ 15.6 ไร่ เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ รฟท. แห่งใหม่ ,โซนA ประมาณ 20.4 ไร่ เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ,โซนB ประมาณ 55.8 ไร่ เป็นอาคารที่พักอาศัย. ,โซนC ประมาณ 28.2 ไร่ เป็นพื้นที่ที่พักอาศัยของพนักงานรถไฟ 

ซึ่งประเมิน มูลค่าลงทุนเบื้องต้นประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมูลค่าลงทุนสูง จะกำหนดอายุสัญญาที่ 50 ปี เพื่อให้เอกชนมีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งหมด ขณะที่รฟท.ไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องรับความเสี่ยงใด ๆ เป็นการให้เช่าพื้นที่ โดยในวันที่ 2 เม.ย. จะมีการประชมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบจากโครงการด้วย คาดว่าจะสรุปการศึกษาได้ภายในปีนี้ และเริ่มประมูลในปี 2563 

ทั้งนี้ พื้นที่ย่านตึกแดงมีศักยภาพสูง เป็นไพร์มแอเรีย เนื่องจากอยู่ติดสถานีกลางบางซื่อ ขณะที่พื้นที่โดยรอบ มีทั้งศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง เช่น ทิศเหนือ ติดที่ดินเอกชนที่รอการพัฒนา ทิศตะวันออก ติดคลองเปรมประชากร ที่มีที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ทิศตะวันตกติดสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางการเดินทางในอนาคต ทิศใต้ ติดสำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน). ขณะที่พื้นที่รอบๆ ไม่มีแหล่งการค้าช้อปปิ้งเลย 

ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2562 โครงการนี้ ไม่เป็นการร่วมลงทุนเอกชน (PPP) เนื่องจากเป็นการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งรฟท.จะเปิดประมูลภายใต้พ.ร.บ.การรถไฟ โดยหลังสรุปผลการประมูล แล้วและเสนอคณะกรรมการ(บอร์ด) รฟท. พิจารณาอนุมัติ ขั้นตอนต่อไปคือเสนอกระทรวงคมนาคม อนุมัติเท่านั้น ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ PPP และคณะรัฐมนตรี(ครม.)

แต่อย่างใด ถือว่าจะทำให้ขั้นตอนการดำเนินโครงการรวดเร็วขึ้น ซึ่ง ในโครงการอื่นๆของรฟท.ที่จะเปิดประมูลหลังจากนี้ เช่น พื้นที่กม.11, ย่านแม่น้ำ จะใช้รูปแบบเดียวกัน

ที่มา : mgronline.com