เซ็นแล้ว รถไฟเชื่อม 3 ประเทศ ไทย-จีน-ลาว

4
รถไฟเชื่อม 3 ประเทศ

รถไฟเชื่อม 3 ประเทศ ไทย-จีน-ลาว

‘อาคม’ บินไปเซ็นลงนามเชื่อมรถไฟ 3 ประเทศ ไทย-จีน-ลาว ชี้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียน และจีนที่สำคัญในอนาคต

เซ็นแล้วเชื่อมรถไฟ 3 ประเทศ – รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (25 เม.ย. 2562) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พร้อมด้วย นายหู จู่ฉาย รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายบุนจัน สินทะวง รมว.โยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ในระหว่างการประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (Belt and Road Forum for International Cooperation) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 เม.ย. 2562 โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธี ณ China National Convention Center กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

บันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการเชื่อมต่อโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟระหว่างจีน-ลาว ทั้งนี้ ทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (standard gauge) ของโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ จะใช้มาตรฐานทางเทคนิครถไฟของจีน โดยจะดำเนินการสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) และจะมีทางรถไฟทั้งขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายลาวจะดำเนินการตามกระบวนการภายในของแต่ละประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ โดยฝ่ายจีนจะเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียน และจีนที่สำคัญในอนาคตต่อไป

Advertisement
คอนโดลดราคา
คอนโดรัชดา พระราม 9 ลดราคาพิเศษ คลิก
คอนโดลดราคา4
คอนโดลดราคา

ที่มา : khaosod.co.th

Signha Complex
Signha Complex