รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ ม้ามืดเกิดก่อนรถไฟฟ้าจังหวัดอื่น

รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่

รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ ม้ามืดเกิดก่อนรถไฟฟ้าจังหวัดอื่น

สนข. ลั่น “โมโนเรลหาดใหญ่” ม้ามืดจะเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนแห่งแรกในต่างจังหวัด ขณะที่ แทรมภูเก็ต-รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่-ขอนแก่นอีกนาน พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.18 น.

\

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า ความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ รถไฟฟ้ารางเบาหาดใหญ่ เส้นทางคลองหวะ-สถานีรถตู้ 12.54 กม. วงเงิน 16,186 ล้านบาทว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ได้ส่งผลการศึกษาการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ก่อนจะนำเสนอ สศช. และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปี 62

Advertisement
คอนโดสุขุมวิท, The Crest 34
คอนโดสุขุมวิท, The Crest 34
คอนโดสุขุมวิท, The Crest 34

หลังจาก ครม. เห็นชอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการจัดหางบประมาณ เพื่อเปิดประมูลหาเอกชนเข้ามาลงทุนคาดว่าต้องได้ตัวเอกชน ภายในปี 62 เช่นกัน โดยเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องเสนอจัดหาตัวโมโนเรล เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ ระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่เสนอให้รัฐบาลกู้มาลงทุนด้วย เพราะภาครัฐต้องลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 15,000 ล้านบาท ขณะที่เอกชนต้องลงทุนประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ตอนนี้โมโนเรลหาดใหญ่ได้รับความสนใจจากเอกชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาโมโนเรลประมาณ 20-30 ราย ทั้งจากในไทยและต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และ แคนาดา

อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 63 จะเริ่มก่อสร้างได้ หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีกว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณปี 65 เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีของโมโนเรลมีความก้าวหน้าไปอย่างมากซึ่งในการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยทาง จ.สงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่า โมโนเรลหาดใหญ่จะเป็นระบบขนส่งมวลชนแห่งแรกที่จะเกิดขึ้นในต่างตังหวัด เพราะมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก

ถ้าเทียบกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองขนาดใหญ่อีกหลายจังหวัด เช่น รถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการใช้พื้นที่กับกรมทางหลวง (ทล.) ส่วนรถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ กำลังศึกษารายละเอียด การออกแบบ และรูปแบบการลงทุน คาดว่าจะใช้เวลาสักระยะ เช่นเดียวกับรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นที่จะเริ่มสร้างปี 62 แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า 

ที่มา : dailynews.co.th