บริเวณสำโรงเป็นทำเลเศรษฐกิจสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบันบริเวณนี้มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นด้วยรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย หรือรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ สถานีสำโรงเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้ภายใน 30 นาที และยังเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สำโรง-ลาดพร้าว ซึ่งทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นในอนาคต อุปทานของตลาดคอนโดสำโรง หรือ คอนโดมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายช่วงซอยสุขุมวิท 105 ถึง 113 ณ กลางปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 19,312 หน่วย โดยในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 639 หน่วย ปีที่แล้วในบริเวณนี้มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 4,834 หน่ว

อุปทานคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิท ซอย 105 ถึง 113 พ.ศ. 2554 ถึง กลางปี พ.ศ. 2562

อุปทานคอนโดสำโรง

กลุ่มผู้ซื้อคอนโดบริเวณสำโรงนี้เป็นคนไทยซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง บางส่วนซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินเนื่องจากระดับราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้และมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นในอนาคต

จำนวนหน่วยขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ขายไปได้ทั้งสิ้น 14,679 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 19,312 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 76 มีจำนวนหน่วยเหลือขายทั้งสิ้น 4,633 หน่วย อัตราการขายเฉลี่ยต่อปีของคอนโดมิเนียมบริเวณนั้นมีอัตราการขายประมาณ 2,400 หน่วยต่อปี

จาะลึกทำเลคอนโดอ่อนนุช บางนา และแบริ่ง

อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการขาย คอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิท 105 ถึง 113 พ.ศ. 2554 ถึง กลางปี พ.ศ. 2562

ราคาขาย ณ กลางปี พ.ศ. 2562 ของคอนโดบริเวณสำโรงนี้มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 81,916 บาท ต่อ ตารางเมตร มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงระยะเวลา 7 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 6.4 โดยในปี พ.ศ. 2554 ราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 55,354 บาท ต่อ ตารางเมตร

ซึ่งราคาขายของคอนโดสำโรงมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากหากเทียบกับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณอุดมสุขระดับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนั้นหากเป็นอาคารสูงมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 ต่อ ตารางเมตร

ขายและเช่าคอนโดบางนา คอนโดสำโรง

ราคาขายเฉลี่ย คอนโดสำโรง หรือสุขุมวิท ซอย 105 ถึง 113 พ.ศ. 2554 ถึง กลางปี พ.ศ. 2562


ซื้อ ขาย เช่า คอนโด บ้าน ออฟฟิศ โกดัง โรงงาน ที่ดิน  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thailandproperty.knightfrank.co.th/