สภาอุตฯ สระบุรีชงแก้ผังเมือง รอบสถานีรถไฟใหม่รับที่ดินพุ่ง 10 ล./ไร่

978

สภาอุตสาหกรรมสระบุรี ชง “ผู้ว่าฯแมนรัตน์” ปรับแก้สีผังเมืองรวมจังหวัดใหม่อีกรอบ จากสีเขียวเป็นสีเหลืองและสีม่วง หลังเพิ่งประกาศบังคับใช้ 25 พ.ย. 62 นี้ รองรับการขยายตัวเชิงพาณิชย์ และการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

หลังโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ทั้งรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน, รถไฟทางคู่ และมอเตอร์เวย์ ตัดผ่าน โดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานีสระบุรีแห่งใหม่ ราคาที่ดินพุ่งรับความเจริญจาก 500,000 บาท/ไร่ ขึ้นไป 10 ล้านบาท/ไร่ นายทุนอสังหาฯแห่กว้านซื้อ ผุดอพาร์ตเมนต์-คอนโดฯ

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี (กรอ.จังหวัด) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงผังเมืองรวมของจังหวัดสระบุรี และการขอแก้ไขผังเมืองรวมตามที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเสนอมา

ปัจจุบันพื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียวไม่สามารถพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ และไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้ จึงต้องการให้ปรับสีของผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาแล้วตามขั้นตอนยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากต้องรอประกาศการบังคับใช้ผังเมืองรวมของจังหวัดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้แก้ไขไปแล้วก่อนหน้านี้ ทางจังหวัดจึงจะสามารถทำเรื่องเสนอขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยปรับแก้ใหม่จุดอีกครั้ง

“ที่ผ่านมาทางจังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดฉบับใหม่ 18 ขั้นตอน ซึ่งจะเสร็จสิ้นและประกาศบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้แล้ว ดังนั้น การที่ภาคเอกชนเสนอขอปรับแก้ประเด็นต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมา จะต้องรอให้ผังเมืองรวมฉบับใหม่นี้ประกาศออกมาก่อนแล้วค่อยประชุมพิจารณาประเด็นเรื่องใหม่ที่จะขอแก้ไขยื่นไปให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาอีกครั้ง นอกจากเรื่องที่เอกชนเสนอขอปรับผังสีจากพื้นที่สีเขียว

Advertisement

เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ได้แล้ว ในอนาคตจังหวัดสระบุรีจะมีโครงข่ายเส้นทางระบบการคมนาคมขนส่งทั้งระบบถนน และระบบรางตัดผ่าน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย, โครงการรถไฟทางคู่สายอีสาน และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือทางด่วนมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา เมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็อยากจะปรับให้สามารถพัฒนารองรับความเจริญที่จะตามมาเพิ่มได้มากขึ้นในอนาคต” นายแมนรัตน์กล่าว

นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่อำเภอเมืองปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว ทางภาคเอกชนจึงต้องการเสนอขอปรับสีของผังเมืองเพื่อจะรองรับเศรษฐกิจที่จะเกิดในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่บริเวณใกล้ห้างโรบินสัน จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน, โครงการรถไฟทางคู่เข้ามาจอด สถานีรถไฟสระบุรีแห่งนี้ไม่ใช่รองรับเฉพาะคนที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่จะทำหน้าที่คล้ายกับสนามบินดอนเมือง คือจะกลายเป็นจุดเปลี่ยน-ถ่ายรถไฟเพื่อเดินทางต่อเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในอนาคตจะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น ภาคเอกชนจึงต้องการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าว แต่ตอนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม ตามขั้นตอนเมื่อผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีฉบับใหม่ประกาศแล้ว ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการปรับแก้ผังเมือง

“หลังจากที่มีข่าวว่า ระบบโครงข่ายคมนาคมสายสำคัญ ๆ ตัดผ่านเข้ามาในเมือง ส่งผลให้ราคาที่ดินบริเวณโดยรอบสถานีปรับตัวแพงมากขึ้น 9-10 เท่าตัว จากเดิมที่มีราคาประมาณ 500,000 บาท/ไร่ ปัจจุบัน 10 ล้านบาท/ไร่ ซึ่งนายทุนส่วนใหญ่ที่มาซื้อที่ดินจะเป็นกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพัก อพาร์ตเมนต์ คอนโดฯ เป็นต้น” นายจรูญกล่าว

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้ยืนข้อเสนอให้ทางจังหวัดสระบุรีพิจารณาผลักดันและติดตามการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวอยากให้มีการปรับเป็นพื้นที่สีเหลืองเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ และพื้นที่สีม่วงเพื่อพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายการลงทุนของรัฐบาล เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การลงทุน การจ้างงานของจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่มีความเชื่อมั่น สามารถสร้างงาน สร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดสระบุรีและประเทศได้

“สาเหตุที่ต้องมีการขอแก้ไขอีก ทั้งที่เพิ่งจะประกาศใช้ผังเมืองใหม่ในไม่กี่วัน เพราะที่ผ่านมาในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ผังเมืองรวมฉบับใหม่ ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้หลายฝ่ายได้รับรู้กันถ้วนหน้า ทำให้การปรับปรุงแก้ไขในจุดหลักไม่ได้ดำเนินการครบถ้วน” แหล่งข่าวกล่าว

อนึ่ง สำหรับการขอปรับผังสีเมืองหรือปรับปรุงผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัดนั้นจะสามารถขอปรับได้ 5 ปีต่อ 1 ครั้ง หลังจากที่การประกาศบังคับใช้หมดอายุจึงจะสามารถยื่นเอกสารของการปรับผังเมืองได้ ซึ่งในส่วนของผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีหมดอายุการใช้งานมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ ได้มีการยื่นเอกสารขอปรับปรุงผังสีเมืองและได้รับเอกสารตอบกลับจากทางกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันต้องรอประกาศการใช้ผังเมืองวันที่ 25 พ.ย. 2562 จึงจะสามารถดำเนินการปรับผังเมืองรวมได้

ที่มา : www.prachachat.net

Advertisement
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ