“ภูเก็ต”ชงรัฐรับมือไวรัสระยะ3 ห้ามกลุ่มเสี่ยงเข้าเกาะ 30 วัน

226

ชงยาแรง 9 องค์กรเอกชนภูเก็ต เสนอรัฐรับมือไวรัสระยะ 3 ขอ 100 ล้านตั้งศูนย์ฉุกเฉินรับมือ พร่้อมเสนอรัฐสั่งห้ามกลุ่มเสี่ยงเข้าเกาะ 30 วัน   หลังพบกุมภาพันธ์-มีนาคมประเมินสูญแล้ว 7.5 หมื่นล้าน 

รายงานข่าว คณะกรรมการร่วมองค์กรเอกชนจังหวัดภูเก็ต 9 องค์กรหลัก  ได้แก่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้,สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต,สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง,สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรนและบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ได้ร่วมกันเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาล สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉิน Covid 19 ประจำจังหวัดภูเก็ต (Phuket COVID -19 Crisis Management Command Center) โดยไม่ยึดกรอบอำนาจการบริหารราชการในภาวะปกติ เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานให้สามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับการเข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3  และสามารถเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวที่สั่งการ ควบคุมและกำกับ ดูแลมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเป็นการจัดเตรียมโครงสร้างในการรองรับการระบาดในฉากทัศน์ (scenario) ที่มีความรุนแรงสูงสุด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่เหตุการณ์จริง

ทั้งนี้ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 100 ล้านบาทเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉิน Covid 19 ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นไปที่การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น การสร้างระบบเทคโนโลยีในการค้นหา และติดตามการกักกันตัวในที่พำนัก รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำรองเป็นการล่วงหน้า และเป็นงบประมาณที่สามารถดำเนินงานสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที 

โดยภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ขอเสนอให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านการบริหารในภาวะวิกฤตมาเป็นประธานดำเนินงานศูนย์  ที่มิใช่ข้าราชการประจำทั้งจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพราะการดำเนินมาตรการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จำกัดในการจัดการภูเก็ตในภาวะวิกฤตของทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

Advertisement

ที่มา : www.thansettakij.com

Advertisement
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ