ผู้ประกอบการอสังหาฯ ความเชื่อมั่นลดติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5

804

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาคอสังหาฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก กำลังซื้อที่หายไปของผู้บริโภค ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอสังหาฯ ลดต่ำลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5

ภาพรวมตลาดอสังหา – คอนโด ไตรมาส 2 ปี 2563

จากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า 

ดัชนีความเชื่อมั่นจากบริษัท ประกอบธุรกิจอสังหาฯ ยังคงลดลงต่ำกว่าค่ากลางที่ 50.0 โดยมีค่าเท่ากับ 42.6 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ไตรมาส (นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562) ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศใช้มาตรการ Macroprudential ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ Loan to Value-LTV ทำให้ธนาคารพาณิชย์คุมเข้มการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้กำลังซื้อบ้านลดลง

ผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก กังวลต่อตลาดอสังหาฯ

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงเป็นผลมาจากผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยยังมีมุมมองเชิงลบ ไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Non-Listed Companies) ที่มีเงินทุนไม่สูง จึงกังวลต่อการประกอบธุรกิจอสังหาฯ มากกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies)

Advertisement

หากแยกกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาฯ ตามประเภทบริษัทที่มีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันที่ดีขึ้นคือกลุ่มของผู้ประกอบการกลุ่มที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 45.7 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 41.7 แต่ยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0

ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีค่าดัชนีเท่ากับ 38.0 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 40.5 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาส 2 ปี 2563 ยังถือว่า มีสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อยหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีค่าดัชนีต่ำกว่าปัจจุบันอยู่ที่ 41.2 สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอสังหาฯ มีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และภาครัฐคลายล็อกดาวน์ให้หลายภาคธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ

คาดว่าช่วงครึ่งปีหลักความเชื่อมั่นขึ้น

เมื่อสอบถามผู้ประกอบการอสังหาฯ ต่อความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) พบว่า มีทิศทางที่เชื่อมั่นเริ่มสูงขึ้นกว่าในช่วงที่ต่ำที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 51.8 แต่ยังถือว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.5 และสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ คาดว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอสังหาฯ กลุ่ม Listed Companies ประเมินความเชื่อมั่นอนาคตเพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 57.0 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 54.8 ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีค่าดัชนีเท่ากับ 44.1 จุด ยังคงมีมุมมองความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่อง จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่ง อยู่ที่ระดับ 46.4

แสดงให้เห็นว่า แม้ภาคธุรกิจจะกลับมาดำเนินการได้ตามปกติมากขึ้น และรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่ม Non-Listed Companies ยังคงกังวลเกี่ยวกับการระบาดรอบที่สองของเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถระงับการแพร่เชื้อได้ทั่วโลก

ที่มา : www.ddproperty.com/

Advertisement
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
นิช โมโน แจ้งวัฒนะ