มาแล้ว! “โครงการรถไฟฟ้าหาดใหญ่”เฟสแรก 12 สถานี มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท

1084

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ( อบจ.สงขลา) ได้ยื่นของบประมาณ ผ่านกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดียว ( Monoreit ) สายคลองหวะ-สถานีรถตู้ ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร จำวน 12 สถานี มูลค่า 17,586 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาคใต้ตอนล่าง

สำหรับโครงการนี้ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ผ่านแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 และกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว  และเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติ ต่อไป

โครงการนี้จะได้เดินหน้าต่อโดย อบจ.สงขลา เตรียมเสนอผลการศึกษาการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับแก้ผลการศึกษา คาดว่า 1-2 เดือน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ หลังจาก ครม.เห็นชอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการเปิดประมูลหาเอกชนเข้ามาลงทุนในปี 2564

โดยต้องเสนอจัดหาระบบโมโนเรล เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ ระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่เสนอให้รัฐบาลกู้มาลงทุนด้วย ส่วนภาครัฐจะลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน หากไม่มีปัญหาใดๆ จะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าเริ่มสร้างปี 2565 แล้วเสร็จปี 2568

Advertisement

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่ บรรจุผู้โดยสาร 464 คนต่อขบวน อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย มีทั้งหมด 12 สถานีระยะทางรวมทั้งสิ้น 12.54 กิโลเมตร ได้แก่

1.สถานีคลองหวะ
2.สถานีขนส่ง หาดใหญ่ (เซ็นทรัล)
3.สถานีคลองเรียน
4.สถานีมอ.
5.สถานี คอหงส์
6.สถานีราษฎร์ยินดี (บิ๊กซี)
7.สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย
8. สถานีน้ำพุ
9. สถานีตลาดกิมหยง
10.สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่
11.สถานีหาดใหญ่ใน
12.สถานีรถตู้ (ตลาดเกษตร)

โครงการรถไฟฟ้าหาดใหญ่ สายคลองหวะ-สถานีรถตู้
โครงการรถไฟฟ้าหาดใหญ่ สายคลองหวะ-สถานีรถตู้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาบริหารจัดการ เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ที่มา : www.thansettakij.com

Advertisement