Home Workplace Strategy

Workplace Strategy

Workplace Strategy หรือ Workspace Strategy คือกลยุทธ์ แนวคิดการออกแบบพื้นที่ทำงานเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการทำงาน

Advertisement
The Saint Residences
The Saint Residences
The Saint Residences
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดสำโรง
คอนโดสำโรง
คอนโดสำโรง
เทพา รามคำแหง118
เทพา รามคำแหง118
เทพา รามคำแหง118

Highlight Stories

เทรนด์พื้นที่สำนักงานปีนี้ ตลาดผู้เช่ากำลังกลับมา

นายปัญญา เจนกิจวัฒนาเลิศ กรรมการบริหารและหัวหน้าส่วนงานพื้นที่พาณิชยกรรม บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 หลายๆ บริษัทเริ่มปรับตัวให้พนักงานสามารถทำงานจากบ้าน (Work From Home) ได้...