มาตรการโอนกรรมสิทธิ์หนุนอสังหาฯ ปี 63 สต๊อกต่ำ 3 ล้านลดฮวบ แบงก์หวั่นเลิกจ้างกระทบผ่อนหนี้บ้าน

แม้ว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2562 มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง ซึ่งเป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังในประเทศที่ไม่เติบโต ซึ่งมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่จะมาบั่นทอนกำลังซื้อ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการโรงงาน ที่เริ่มประสบปัญหาเรื่องของยอดขาย สงครามทางการค้า (เทรดวอร์) ความเสี่ยงในการเลิกจ้างปรับสูงขึ้น ภาระหนี้ครัวเรือนของประชาชนที่ยังอยู่ในระดับที่สูง สถาบันการเงินยังคงคัดกรองสินเชื่อที่มีคุณภาพ

Read more