เวนคืน กราวรูด 100 ไร่ บ้าน 222 หลัง เจาะอุโมงค์‘กะทู้-ป่าตอง’

กทพ.ขีดแนวเวนคืน 100 ไร่ 193 แปลง 222 หลังคาเรือน ลุย 8 เลน ทางยกระดับ-อุโมงค์กะทู้-ป่าตอง 3.98 กม. รับอสังหาฯ-ท่องเที่ยว ห้างยักษ์ ภูเก็ตโต ราคาที่ดินขยับปี 2563 350ล้านบาท

Read more