อสังหา ฯ ยิ้ม หลังรัฐปูพรมออกมาตรการระบายสต๊อก

ทันทีที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังประกาศมาตรการ ลดภาระในการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ด้วยการสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) 50,000 บาทต่อราย สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยจำกัดให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่อยู่ในฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000

Read more