ลงทุน 8,000 ล้าน นำร่อง รถไฟฟ้ารางเบาโคราช

ลงทุน 8,000 ล้าน นำร่อง รถไฟฟ้ารางเบาโคราช เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคาและคัดเลือก ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ และ/หรือ เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและงานให้บริการเดินรถ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.

Read more