รับมอบ ‘รถไฟฟ้าสายสีแดง’ ขบวนแรกเดือน ต.ค. นี้

การรถไฟฯ เตรียมรับมอบ “รถไฟฟ้าสายสีแดง” ขบวนแรก ต.ค. นี้ คาดทดลองวิ่งบนรางได้ต้นปี 63

Read more