เมกะโปรเจ็กต์ | มอเตอร์เวย์ “หาดใหญ่ ชายแดนมาเลเซีย” เปิดประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่

มอเตอร์เวย์หาดใหญ่ ชายแดนมาเลเซีย เมกะโปรเจ็กต์อีกหนึ่งโครงการนี้ของกรมทางหลวง จะเปิดให้ได้ลุ้นการร่วมลงทุนตามขั้นตอนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ปี 2556 ในปี 2562 นี้ โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ได้จัดสัมมนาประเมินความสนใจนักลงทุน (มาร์เก็ตซาวดิ้ง) ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ โครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางสายนี้

Read more